Máy lạnh 2 HP

DAIKIN 2 HP FTNE50MV1V

FTNE50MV1V

14,400,000₫

DAIKIN FTKQ Series 2 HP INVERTER

FTKQ50SVMV

17,300,000₫

DAIKIN INVERTER 2 HP FTKC Series

FTKC50RVMV

17,900,000₫

DAIKIN INVERTER FTKC 2 HP

FTKC50TVMV

18,150,000₫

DAIKIN INVERTER 2 HP FTKS Series

FTKS50GVMV

19,700,000₫

DAIKIN INVERTER 2 HP

FTKV50NVMV

20,800,000₫

7%
 DAIKIN INVERTER 2 HP FTKM Series

DAIKIN INVERTER 2 HP FTKM Series

FTKM50SVMV

24,300,000₫ 26,100,000₫

DAIKIN INVERTER 2 HP FTKJ50NVMV

FTKJ50NVMVW

32,500,000₫