Máy lạnh 2.5 HP

DAIKIN 2.5 HP

FTNE60MV1V

19,500,000₫

Daikin FTC Series 2.5 HP

FTC60NV1V

19,900,000₫

DAIKIN INVERTER 2.5 HP

FTKV60NVMV

28,600,000₫

2%
 DAIKIN INVERTER 2.5 HP FTKM Series

DAIKIN INVERTER 2.5 HP FTKM Series

FTKM60SVMV

33,900,000₫ 34,500,000₫

DAIKIN INVERTER FTKC 2.5 HP

FTKC60TVMV

24,750,000₫

DAIKIN INVERTER FTKQ 2.5 HP

FTKQ60SVMV

23,950,000₫

DAIKIN INVERTER FTKS 2.5 HP

FTKS60GVMV

27,350,000₫