Máy lạnh 1 HP

Daikin 1 HP FTV Series

FTV25BXV1V9

7,000,000₫

9%
 DAIKIN 1 HP FTNE Series

DAIKIN 1 HP FTNE Series

FTNE25MV1V9

7,200,000₫ 7,900,000₫

DAIKIN 1 HP FTC Series

FTC25NV1V

7,350,000₫

11%
 DAIKIN INVERTER 1 HP FTKQ Series

DAIKIN INVERTER 1 HP FTKQ Series

FTKQ25SAVMV

8,500,000₫ 9,500,000₫

9%
 DAIKIN INVERTER 1 HP FTKQ Series

DAIKIN INVERTER 1 HP FTKQ Series

FTKQ25SVMV

8,600,000₫ 9,490,000₫

3%
 DAIKIN INVERTER 1 HP FTKC Series (Hàng VN)

DAIKIN INVERTER 1 HP FTKC Series (Hàng VN)

FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV

9,200,000₫ 9,500,000₫

10%
 DAIKIN INVERTER 1 HP FTKC Series

DAIKIN INVERTER 1 HP FTKC Series

FTKC25TVMV

9,400,000₫ 10,500,000₫

DAIKIN INVERTER 1 HP FTKC25RVMV

FTKC25RVMV

9,550,000₫

DAIKIN INVERTER 1 HP FTKS Series

FTKS25GVMV

10,800,000₫