Máy lạnh 1.5 HP

DAIKIN 1.5HP FTC Series

FTC35NV1V

9,300,000₫

10%
 DAIKIN 1.5 HP FTNE35MV1V9

DAIKIN 1.5 HP FTNE35MV1V9

FTNE35MV1V9

9,300,000₫ 10,390,000₫

DAIKIN INVERTER 1.5 HP

FTKQ35SVMV

10,500,000₫

6%
 DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKC Series (Hàng VN)

DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKC Series (Hàng VN)

FTKC35TAVMV

11,200,000₫ 11,900,000₫

DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKC Series

FTKC35TVMV

11,400,000₫

6%
 DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKS Series

DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKS Series

FTKS35GVMV

12,700,000₫ 13,500,000₫

DAIKIN INVERTER 1.5 HP

FTKV35NVMV

13,400,000₫

5%
 DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKM Series

DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKM Series

FTKM35SVMV

15,900,000₫ 16,700,000₫

DAIKIN INVERTER 1.5 HP FTKJ35NVMVS

FTKJ35NVMVS

25,800,000₫